web analytics

DERSDEM:

DENEYİME DAYALI ÖĞRENME MODELİ
Prof. Dr. Mustafa Özcan
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

 

DERSDEM, başarılı ve erdemli bireyler yetiştirmek için tasarlanmış bir öğrenme modelidir; projeler yapılarak uygulanır. Bilgili, becerili ve erdemli öğrenciler, öğretmenler, psikolojik danışmanlar, doktorlar, mühendisler, avukatlar ve benzerlerinin yetişmesi için öğrenme modelimiz DERSDEM olmalıdır. DERSDEM, derslerin akademik içeriğinin ve bu içerikle ilişkili etik değerlerin yaparak, yaşayarak ve üreterek kazanılması için tasarlanmıştır. Bu modelde derslerin akademik içeriği uygulanarak somut bir ürüne veya hizmete, ilgili etik değerler ise yaşanarak davranışa dönüşür. DERSDEM projesinde öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak insana, topluma, doğaya veya teknolojiye ilişkin bir sorunu çözmek, bir yenilik yapmak veya bir sanat eseri yaratmak için proje geliştirirler. Öğretim üyelerinin rehberliğinde geliştirilen bu projelerin uygulanması için gerekli bütün derslerle iş birliği yapılır. 

Eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz hem ulusa ve insanlığa katkı sağlayacak kadar bilgili ve becerili hem de dünyanın örnek alacağı kadar erdemli olmalıdır. Başarılı ve erdemli olmak için gerekli olan bilgi, beceri ve değerler genlerimize kodlanmamıştır. Derslerin akademik içeriğini anlamak ve beceriye dönüştürmek için teoriyle pratiğin eş zamanlı öğrenilmesi ve uygulanması şarttır. Asıl olan ne öğrendiğimizden çok ne yapabildiğimizdir. Bilgi ve beceriler gibi değerler de yaşayarak öğrenilmelidir. İyilik yapmadan iyi olunamaz. Erdemli bireyler olmak için etik değerlerin yaşanarak davranışa dönüşmesi gerekir. 

Özetle DERSDEM’in uygulandığı eğitim kurumlarında öğrenme, derslerin akademik içeriğini ve ilgili etik değerleri içeren projeler tasarlayıp uygulayarak, toplumsal bir sorunu çözerek veya çözümüne katkı sağlayarak, gerçek ortamlarda gerçek hizmet üreterek veya gerçek ürün elde ederek gerçekleştirilir. DERSDEM, DERSTİR, DEĞERDİR, DENEYİMDİR.

DERSDEM’İN TEMEL İLKELERİ

  1. DERSDEM BİR ÖĞRENCİ PROJESİDİR.
  2.  DERSDEM PROJELERİ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN TASARLANIR, UYGULANIR, DEĞERLENDİRİLİR VE TOPLUMLA PAYLAŞILIR.
  3. DÖNEM BAŞINDA ÖĞRENCİLER ALDIKLARI DERSİN AKADEMİK İÇERİĞİNİ YAPARAK, YAŞAYARAK VE ÜRETEREK ÖĞRENMEK İÇİN BİR PROJE TASARLAR.
  4. BU PROJEYİ TASARLAMAK İÇİN ÖĞRENCİLER DERSİN İÇERİĞİYLE ÖRTÜŞEN VE KENDİLERİNİ RAHATSIZ EDEN, TOPLUMA, DOĞAYA, TEKNOLOJİYE, SANATA VEYA SPORA İLİŞKİN BİR SORUN BELİRLER.
  5. ÖĞRENCİLER BELİRLEDİKLERİ SORUNU DERSLERDE ÖĞRENDİKLERİ BİLGİ VE BECERİLERİ UYGULAYARAK VE İLGİLİ DEĞERLERİ YAŞAYARAK ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAR.
  6. DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ PROJENİN HAZIRLANMASINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE KADAR HER AŞAMADA ÖĞRENCİLERE REHBERLİK YAPAR.
  7. ÇÖZÜLECEK SORUN İLE DERSİN İÇERİĞİ ARASINDA BİR KONU ÖRTÜŞMESİ VE İLİŞKİSİ OLMALIDIR.
  8. PROJE ÖĞRENCİLERİ GELECEKTEKİ MESLEKLRİNE DAHA İYİ HAZIRLAMALI, DAHA BAŞARILI KILMALIDIR.
  9. PROJE ÖĞRENCİLERİ DAHA İYİ VE DAHA ERDEMLİ YAPMALIDIR.
  10. DERSDEM PROJESİNİ SADECE UYGULAYAN ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİ DEĞİL PROJEDE YER ALAN BÜTÜN PAYDAŞLAR DEĞERLENDİRMELİDİR.