web analytics

DERSDEM:

DENEYİME DAYALI ÖĞRENME MODELİ
Prof. Dr. Mustafa Özcan
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

 

       DERSDEM, başarılı ve erdemli bireyler yetiştirmek için tasarlanmış bir öğrenme modelidir. Bilgili, becerili ve erdemli gençler, yetişkinler, öğrenciler, öğretmenler, psikolojik danışmanlar, doktorlar, mühendisler, avukatlar, teknisyenler ve ustalar yetiştirmek için öğrenme modelimiz DERSDEM olmalıdır. DERSDEM, derslerin akademik içeriğinin ve bu içerikle ilişkili değerlerin deneyimle kazanılması için tasarlanmıştır. Söz gelimi, biyoloji dersinde öğrenilen akademik içerik kullanılarak çevredeki bir gölde su kirliliği ve balık ölümleri sorunu çözülürken çevreye ilişkin değerler de kazanılır. Bu modelde derslerin akademik içeriği uygulanarak somut bir ürüne veya hizmete, ilişkili etik değerler ise yaşanarak erdeme dönüşür. Amacımız dünya ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile yarışan, başarılı ve erdemli bireyler yetiştirmektir. Derslerin akademik içeriğini anlamak ve beceriye dönüştürmek için teoriyle pratiğin eş zamanlı öğrenilmesi ve uygulanması gerekir. Erdemli bireyler olmak için de iyilik eyleminin yaşanması şarttır. İyilik yapmadan iyi olunamaz. DERSDEM’in uygulandığı eğitim kurumlarında öğrenciler derslerde öğrendikleri akademik içeriği kullanarak bir toplumsal sorunu çözer, çözümüne katkı sağlar veya toplumsal bir ihtiyacı karşılar. Eldeki sorunun çözümü veya projenin uygulanması için gerekli bütün disiplinlerle iş birliği yapılır. Disiplin sayısına ilişkin sınırlama yoktur. Öğrenme, derslerin akademik içeriğini ve ilgili erdemleri içeren projeler uygulayarak, gerçek ortamlarda, gerçek ürün elde ederek veya gerçek hizmet sunarak gerçekleştirilir.